Банкеръ Daily

Новини

Общо 17.7 % са изплатените средства от бюджета на Програмата за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. се очертава като една от най-добре прилаганите програми в България. До средата на месец октомври 2010 г. подадените инвестиционни проекти по нея надхвърлят 11 хиляди с обща стойност на исканата субсидия - близо 4,9 млрд. лева. През последната година темпът на обработка на проектите е ускорен като реално изплатените средства до този момент са 17,7% от бюджета на Програмата. „Това обаче не ни успокоява и затова ние активно работим в посока осигуряване на по-добра организация и повишаване на административния капацитет на Разплащателната агенция, облекчаване на процедурите за кандидатстване по различните мерки, увеличаване на компенсаторните плащания и др., така че да увеличим темпа и да гарантираме максимално усвояване на средствата по ПРСР”, каза зам.-министър Светлана Боянова. Тя взе участие в семинар „Българското селско стопанство – 3 години след членството в ЕС – състояние и перспективи”, съобщиха от министерството.
Пред участниците в семинара зам.-министър Боянова разясни предложенията на Министерството на земеделието и храните, включени в шестото изменение на ПРСР. Най-важните от тях са свързани с прехвърляне на остатъчния бюджет от мярка 611 „Доплащания към националните плащания”, която приключи в края на 2009 г., към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, в частта негарантиран бюджет, предоставяне на приоритет при разглеждането на проектите от сектор „Производство на плодове и зеленчуци”, комбиниране на държавната помощ за производство на качествено краве мляко и за отглеждане на кокошки – носачки с кандидатстването по мярка 121 и осигуряване на по-голяма субсидия на животновъдите, увеличаване на компенсаторните плащания за агроекология и за фермери в необлагодетелствани райони.
В средата на 2011 г. е планирано да стартира още една мярка от Програмата за развитие на селските райони, по която ще се финансират проекти за изграждане на хидромелиоративни съоръжения. Бюджетът по мярката е 90 млн. евро и нейната цел е да стимулира възстановяването на съществуващи или създаването на нови поливни площи в страната. „Чрез тази нова мярка от ПРСР ние ще отговорим на предизвикателствата пред българското земеделие, свързани със засушаването и ще стимулираме производството на зеленчуци”, обясни зам.-министър Светлана Боянова.
Мисли се по посока прехвърляне на средства и към т.нар. публични мерки от Програмата, по които интересът е огромен, а подадените проекти надхвърлят предвидения бюджет. „Кметовете в България доказаха, че наистина милеят за хората, които живеят в селските райони”, каза още зам.-министър Боянова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във