Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 168 ПАРТИИ ПОДАДОХА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Малко над половината -168, от всички регистрирани към момента политически партии, които са 318, спазиха разпоредбите на Закона за политическите партии и представиха годишните си финансови отчети за 2008 г. пред Сметната палата в законовия срок - 31 март. Други 16 пък са внесли отчети, които не отговарят на съответните изисквания, поради което документите се смятат за неподадени.
Пълният списък с коректните политически сили е публикуван на ИНТЕРНЕТ страницата на Сметната палата - www.bulnao.government.bg. Там могат да се видят още партиите, които не са представили своите отчети, юридическите лица с нестопанска цел, които са направили дарение в полза на политическа партия, както и партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във