Банкеръ Daily

Новини

Общо 15 711 са осъдените с влезли в сила присъди през първото шестмесечие

Осъдените с влезли в сила присъди през първото шестмесечие на годината са 15 711 души. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт.


Ефективна осъдителна присъда е наложена на 8755 лица, а условно осъдени са 6956. По предварителни данни на НСИ през първото шестмесечие с осъдителна присъда са приключили делата за 14 250 извършени престъпления. От януари до юли няма съществена промяна в структурата на престъпленията, завършили с осъждане, по глави от Наказателния кодекс. Най-голям е делът на наказаните общоопасни престъпления - 5255, или 36.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените за тези престъпления лица са 5 124, или 32.6% от всички осъдени лица.


Наказаните престъпления по транспорта и съобщенията са 4303. Осъдените за тях лица са 4245, или 82.8% от общия брой на лицата, осъдени за общоопасни престъпления.


Наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества са 578, а осъдените за тях лица са 539.


На второ място в структурата на наказаната престъпност са престъпленията против собствеността. През първото шестмесечие на 2012 г. с осъдителна присъда са приключили 5089 престъпления (35.7%). Лицата, осъдени за тези престъпления, са 6 588, което представлява 41.9% от общия брой на осъдените за периода.


Завършилите с осъждане за кражби на имущество престъпления са 3952. За този вид престъпление са осъдени 5 388 лица.


За грабежи на имущество са осъдени 459 души.


През първото шестмесечие на 2012 г. наказаните престъпления против личността са 794, или 5.6% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за тези престъпления са 739 (4.7%).


За причиняване на телесна повреда завършилите с осъдителна присъда престъпления са 353. Броят на осъдените лица за този вид престъпление е 359.


Завършили с осъдителни присъди са делата за 60 извършени умишлени убийства (довършени и опити), като осъдените лица са 63.


Лицата, осъдени за изнасилване и за опит за изнасилване през първото шестмесечие на 2012 г., са 43.

Facebook logo
Бъдете с нас и във