Банкеръ Daily

Новини

Общо 114 заявления за над 14 863 000 евро са подадени по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Общо 114 заявления за над 14 863 000 евро са подадени по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2010 – 2011 година, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Приемът, който трябваше да приключи в началото на април, бе удължаван на два пъти – до 1 юли т. г. Бюджетът, определен за България за този период, е в размер на 22 022 000 евро.
В програмата са заложени няколко стратегически цели: повишаване конкурентоспособността на българските гроздопроизводители, пазарна ориентация на лозарските стопанства чрез подобряване на методите на управление, както и осигуряване на превенция срещу природни бедствия. Финансирането по програмата, с изключение на мярка „Промоция на пазари на трети страни”, е изцяло със средства на ЕС.
Подадените проекти по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са 55 на брой. Общата сума на помощта за всички проекти възлиза на 14 207 600 евро, с което се ангажира 80% от предвидения бюджет по мярката. За финансовата година определеният от ЕС бюджет е в размер на 17 772 000 евро.
По мярка „Застраховане на реколта” са подадени 58 заявления на стойност 575 450 евро. Това означава усвояване от 28% на бюджета, предвиден по мярката, който за финансовата 2011 г. е в размер на 2 050 000 евро.
Само един проект е подаден по мярка „Промоция на пазари на трети страни” за финансова помощ на стойност 80 311,53 евро. Бюджетът за мярката е 2 200 000 евро.
Всички проекти ще бъдат разгледани за одобрение на междуведомствена комисия, която ще оцени инвестиционните предложения на кандидатите.
От 1 август 2011 г. земеделските производители ще могат да кандидатстват за новата лозарска 2011-2012 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във