Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 1 804 642 ЛВ. Е БРУТНИЯТ ПРЕМИЕН ПРИХОД ОТ ЗСТРАХОВАНЕ В КРАЯ НА 2008 ГОДИНА

Общо 1 804 642 хил. лв. е брутният премиен приход реализиран от застрахователите в България към края на 2008 г., при 1 505 070 хил. лв. към края на 2007 г. Нарастването е от 19,9% на годишна база. Това съобщиха от Комисията по финансов надзор.
Сумата на активите през 2008 г. в застрахователния сектор се увеличава със 17,8% в сравнение с 2007 г. и възлиза на 2 548 994 хил. лв., в т.ч. 1 649 005 хил. лв. (64,7%) в общото застраховане и 899 989 хил. лв. (35,3%) в животозастраховането. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 21,5% на годишна база, а в животозастраховането с 11,5%.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 6,3% на годишна база и достига 873 599 хил. лв., в т.ч. 456 110 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 417 489 хил. лв. на животозастрахователите.
Брутният премиен приход по общо застраховане към края на 2008 г. възлиза на 1 534 395 хил. лв., с което е реализиран ръст от 20,9% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 1 513 272 хил. лв., при 1 259 882 хил. лв. към края на 2007 г. Размерът на получените премии от активно презастраховане към края на разглеждания период се изчислява на 21 123 хил. лв., при отчетени 9 664 хил. лв. година по-рано.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 772 618 хил. лв., като ръстът на годишна база е 37,9%. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 30% на годишна база и достига 1 197 655 хил. лв.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по общо застраховане, е отрицателен и възлиза на (– 4 694 хил. лв.) при 34 328 хил. лв. за 2007 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във