Банкеръ Daily

Новини

Общо 1 103 864.85 лв. ще разпредели Благоевград-БТ като дивидент

Общо 1 103 864.85 лв. ще бъдат използвани от Благоевград-БТ АД - Благоевград (55B) за изплащане на дивидент на акционерите, ако общото събрание на тютюневата фабрика на 22 юни гласува предложението.
Десет процента от печалбата за 2009 г., която е в размер на 1 533 145.62 лв., остават като законови резерви. С 275 966.21 лв. ще се попълни фонд Допълнителни резерви, в т.ч. и за тантиеми на членовете на съвета на директорите, съгласно действащите в дружеството правила.
Акционерите ще обсъдят и доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2009 година.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителния орган от отговорност за дейността им през 2009 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 6 юли на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата, на която могат да се сключват сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които ще може да упражни правото си на глас, е 4 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във