Банкеръ Daily

Новини

Общинският съвет в Перник обяви процедура за набиране на съдебни заседатели за Пернишки районен съд

Общинският съвет в Перник обяви процедура за набиране на съдебни заседатели за Пернишки районен съд, съобщиха от община Перник. Необходимите документи за кандидатстване са: Молба, с която лицето желае да бъде избрано за съдебен заседател; свидетелство за съдимост, че не е осъждано за умишлено престъпление независимо от реабилитацията; автобиографична справка; както и други документи, удостоверяващи българското му гражданство, възраст и педагогическата квалификация, ако притежава такова. Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Перник до 14.00 часа на 22 октомври 2010 г.
Съгласно чл.67 ал.1 от Закона за съдебната власт съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 70 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във