Банкеръ Daily

Новини

Oбщински етап на национална конференция Училището-желана територия на ученика

На 11 март (петък) от 9 часа в заседателната зала на Община Разград ще се проведе общинският етап на националната конференция Училището-желана територия на ученика, съобщиха от пресцентъра на общината.
Форумът е част от Националната програма на МОМН Квалификация, модул Квалификация на учителите.
В конференцията ще бъдат презентирани 28 доклада, разработени от 50 учители и ученици от 11 училища в общината - ГПЧЕ ”Е. Йосиф”, ПГИ ”Р.Шуман”, ПГХТБТ ”М. Кюри”, СОУ ”Хр.Ботев”, ПМГ ”Акад. Н. Обрешков”, ОУ ”В. Левски”, ОУ ”И.С.Тургенев”, ОУ ”Н.Й.Вапцаров”, ОУ ”Отец Паисий”, ОУ ”Н. Икономов”, ОУ ”Отец Паисий” в село Дянково, ОУ ”Кирил и Методий” в село Ясеновец.
Разработките са в две направления: Педагогически иновационни методи и технологии за формиране на ключови компетентности , Гражданско образование, извънкласна и клубна дейност, превенция на агресията и насилието в училище и са по теми от българси език и литература, история, информационни технологии, биология, екология, английски език, гражданско образование и извънкласни дейности, ключови компетентности в начален етап и други.
Целта е да се популяризират иновативни педагогически практики; да се развива потенциалът на училищата; да се стимулира екипната работа между педагози, ученици и родители за иновативни педагогически практики и качествен образователно-възпитателния процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във