Банкеръ Daily

Новини

Общинска банка АД увеличи акционарния си капитал

Общинска банка АД вписа в търговския регистър увеличение на капитала си от 9.84 млн.лв., с което акционерния капитал на институцията става общо 34.84 млн. лева, а собствения достига 73.1 млн. лева. В предвидения 6-месечен срок, от датата на обявяване на поканата до тях – 29.10.2009 г., акционерите са записали и внесли средствата по новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции преди увеличението, като по този начин структурата на акционерната собственост се запазва почти непроменена. В увеличението на капитала от общо 35 акционери са участвали 21 между които всички с участие на капитала над 1 на сто.
Нарастването на капитала на Общинска банка АД увеличава нейната капиталова адекватност с над 200 базисни пункта. Това ще позволи на Банката разширяване на кредитната й дейност за обслужваните от нея клиенти – общини, големи корпоративни клиенти, малки и средни предприятия и граждани в разполагаемата клонова мрежа от 95 поделения в страната и повишаване на ефективността от дейността й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във