Банкеръ Daily

Новини

Общините създават заетост и социални услуги за хората с увреждания

Политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) дават възможност на общините да създават заетост и социални услуги за хората с увреждания, каза днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.


Младенов определи ратифицираната през януари от Народното събрание на България Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН като голяма крачка напред в промяната на политиките и подобряването на живота на хората с увреждания. Той увери, че МТСП ще следи стриктно изпълнението на приетия двугодишен План за действие по прилагане на Конвенцията.


Министър Младенов припомни, че по схема Алтернативи на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси срокът на схемата е удължен до края на 2013 година. Заедно с личните асистенти по схема Помощ в дома на ОПРЧР и заетите по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), през следващата година над 17 хиляди лични асистенти ще се грижат за над 30 хиляди души. Младенов посочи, че само през 2012 г. по мерки на НПДЗ близо 1000 човека с увреждания са били включени в заетост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във