Банкеръ Daily

Новини

Общините ще получават безлихвени заеми за разплащане по проекти, реализирани по Програмата за развитие на селските райони

Общините ще получават безлихвени заеми за разплащане по проекти, реализирани по Програмата за развитие на селските райони. Това реши правителството, приемайки мерки за подкрепа на местните власти в реализирането на проекти по две мерки от програмата – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и „Обновяване и развитие на населените места”.
Целта е да се подпомогне местната власт за осигуряване на необходимите средства за финални плащания към изпълнителите по съответния проект преди подаването и одобряването на заявките за окончателно плащане от Разплащателната агенция. Повечето от общините, бенефициенти по ПРСР, са с малък бюджет и приходи и не могат да се възползват от кредити, поради което са силно затруднени да осигурят собствени средства за реализиране на проектите.
Право да получат временен заем от централния бюджет ще имат общини с одобрени проекти по двете мерки на ПРСР, които са сключили договор с ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, допълнително споразумение към договора за определяне на финансовата помощ след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови корекции, както и договор с изпълнител на съответния проект. Размерът на заема ще е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи и платените по проекта авансово и междинни плащания от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във