Банкеръ Daily

Новини

Община Враца спечели проект по Национална програма Оптимизация на училищната мрежа на стойност 250 хил. лева

Община Враца е спечелила проект по Национална програма Оптимизация на училищната мрежа, Модул Рационализация на мрежата от професионални училища за 2011 г. на стойност 250 хил. лв., съобщиха от общината. Става въпрос за преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги Мито Орозов - Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура - Враца в Професионална гимназия Димитраки Хаджитошин - Враца. С проекта се цели: стабилизиране на двете училища и запазване на професиите и специалностите, които съответстват на потребностите на пазара на труда във Врачански регион. С изпълнението му се очаква увеличаване броя на учениците, респективно на паралелките, повишаване на финансовата стабилност, оптимизация на персонала и подобряване на поддържането и стопанисването на сградния фонд.
По проекта се предвижда извършване на строително - ремонтни работи на стойност 130 хил. лв, които включват подмяна на дървена дограма с AL дограма на физкултурен салон, топлоизолация фасади - запад и север на учебен корпус и физкултурен салон в сградата на новосъздаденото училище на бул. Мито Орозов №59. Ще се закупи обзавеждане и оборудване за класни стаи и специализирани кабинети на Професионална гимназия Димитраки Хаджитошин - Враца на стойност 7 000 лева. Предвидени са и разходи (3 000 лв.), свързани с преместване на кабинет по фризьорство и химическа лаборатория от сградата на ПГЛПУ - Враца в сградата на ПГСА - Враца, предоставена на новообразуваната Професионална гимназия Димитраки Хаджитошин.
В проекта са заделени средства и за обезщетения на персонала, за неразплатени задължения на двете училища в размер на 70 хил. лв. и за комуникационни разходи.
Дейностите по проекта ще приключат до 30 септември 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във