Банкеръ Daily

Новини

ОБЩИНА СТРАЛДЖА С ПРОЕКТ ЗА 1 МЛН. ЛЕВА

Проект “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” подготви община Стралджа. Неговата стойност е за близо 1 млн. лева и е по оперативната програма „Регионално лазвитие”. Освен това по прогама ФАР е представен и проекта “Подобряване състоянието, интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите”.
Предвидени са около 800 хил.лв. за Изграждане и доизграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на необходима и техническа инфраструктура в населени места с концентрирано ромско население, както и още 400 хил.лв. за ремонт на сгради на училища, предоставящи интеграционно образование на ученици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във