Банкеръ Daily

Новини

Община Шумен прие бюджета си за 2011 година

Общо 64.568 млн. лв. е макрорамката на бюджета на община Шумен за 2011 г., която е приета на редовната сесия на местния парламент, свикана от председателя Даниела Русева. Информацията е от пресцентъра на общината.
Приходите с държавен характер ще бъдат 26.705 млн. лв., а приходите с местен характер – 37.862 млн. лева. От имуществени данъци се планира в хазната да влязат 5.395 млн. лв., от неданъчни приходи 12.703 млн. лв., в т. ч. такса битови отпадъци 5.61 млн. лева. Взаимоотношенията с централния бюджет ще бъдат в рамките на 6.293 млн. лева. В т.ч. обща изравнителна субсидия 2.828 млн. лв., зимно поддържане и снегопочистване – 87 400 лв., целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности 3.377 млн. лв., като от тях за изграждане на общински пътища са 282 хил. лв., за екологични обекти – 2.851 млн. лева.
В приходната част са отбелязани и операциите с финансови активи и пасиви в размер на 15 млн. лв. – облигационния заем. От друго финансиране се очакват 1.7 млн. лв. и преходен остатък от 2010 г. – 219 277 лева.
Разходите за делегирана държавна дейност са 26.705 млн. лв., за делегирани от държавата дейности, дофинансирани от общински приходи – 1.470 млн. лева. Разходите за местни дейности възлизат на 36.392 млн. лв. – намалението на разходите за 2011 г. е с близо 19% в сравнение с миналата година. По отрасли са предвидени: за общи държавни служби – 1.982 млн. лв., за отбрана и сигурност – 215 760 лв., за образование – 17.765 млн. лв., за здравеопазване – 2.141 млн. лв., за социални грижи – 3.059 млн. лв., за култура – 1.54 млн. лева.
Преди гласуването на бюджета за 2011 г. съветниците са приели и отчета за миналата година.
Шуменските общински съветници са одобрили и разпределението на 15-те милиона лева от облигационния заем на община Шумен. С 23 гласа за, 7 против и 9 въздържал се те приеха 12 млн. от тях да бъдат изразходени за ремонт на уличната мрежа в Шумен, 2.4 млн. лв. за изграждане на Център за лъчетерапия към онкодиспансера, а 600 хил. лв. за довършване на старческия дом в града.
Ще споделим финансирането заедно с ръководството на онкодиспансера. Призоваваме ви да утвърдим тази схема, защото тя е работеща, е казал в изказването си кметът Красимир Костов. Сумата, необходима за изграждане на Центъра за лъчетерапия, е 3.733 млн. лева. Администрацията предлага 2.4 млн. лв. да се осигурят от облигационния заем, а останалите средства от 1.3 млн. лв. диспансерът да вземе от банкова институция. Не мога да приема да съкращаваме и да свиваме парите за асфалтирането на улици, градът се нуждае от това, е добавил градоначалникът.
Съветниците са записали в решението, че приоритетно ще бъде изграждането на Центъра за лъчетерапия и Старческия дом. Прието в комисиите по процедурите по Закона за обществените поръчки да бъдат включени и общински съветници.
Местните парламентаристи са приели още предложението за освобождаване от дивидент на Общински пазари ЕООД за 2010 и 2011 година. Средствата от това ще бъдат добавени за инвестиция в района на пазара в рамките на 300 хил. лева.
Одобрени са били докладните за кандидатстване с проект Интегриран воден цикъл на Шумен – ІІ етап, включване на община Шумен в инициативата Общината - приятел на детето. Представена и информация са отпуснатите 72 хил. лв. за издръжка на приюта за кучета, приета е оптимизацията на числения състав на ОП Охранителна дейност и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във