Банкеръ Daily

Новини

Община Русе събра 58.5% от планираните данъци за полугодието

Към 30 юни изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от отдел Местни данъци и такси при Община Русе, възлиза на 11 171 341 лева, или 58.5% спрямо годишния план по бюджета, съобщиха от общината.
От данък върху недвижимите имоти са събрани 2 321 739 лева – 58.8%, от данък върху превозните средства - 1 671 208 лева, или 59.7%, от патентен данък 215 525 лева – 47.9%, от такса битови отпадъци 5 450 771 лева - 66.3%, от данък върху придобиване на имущества 1 480 551 лева – 41.7% и от туристически данък 31 547 лева – 28.7 процента.
В сравнение с първото полугодие на 2010 г. са постъпили в повече 478 107 лева от местни данъци и такса битови отпадъци.
Приети и обработени са общо 15 380 данъчни декларации по ЗМД, в това число 5 500 за придобити МПС.
От общината са издадени 6 860 различни видове удостоверения и са съставени са 25 актове и 390 фиша за нарушения по ЗМДТ.
Данъчните са изпратили 610 покани до лица за доброволно издължаване на изискуеми местни данъци и такса битови отпадъци. Заедно с това са издадени 30 акта за установени общински публични вземания от данъци и такса битови отпадъци за 251 270 лева. От общината са изпратени на НАП и ЧСИ за принудително събиране 180 преписки за 190 180 лева. Съобщава се и за извършени общо 320 данъчни проверки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във