Банкеръ Daily

Новини

Община Русе е сключила договори с организации по оползотворяване на отпадъци

Община Русе е сключила договори с организации по оползотворяване на: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) - Елтехресурс АД, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) –Екобатери АД, и излезли от употреба гуми (ИУГ) – Екогуми АД, съобщиха от общината.
Целта е да се увеличи количеството на разделно събраните отпадъци, предадени за оползотворяване на рециклиращи предприятия, да се предотврати вредното въздействие върху компонентите на околната среда и да се намали количеството на тези отпадъци, изхвърлени в съдовете за битови отпадъци.
По този повод на 15 юли от 14 ч. в Заседателна зала на общината ще се проведе пресконференция. На нея ще присъстват представители на трите организации. Те ще разяснят целите, които трябва да бъдат постигнати съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във