Банкеръ Daily

Новини

Община Ловеч попълва запасите си от лекарства за подпомагане на различните социални групи

Община Ловеч чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за изпълняване на рецепти по Наредба №1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба №17 от 26 февруари 2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните и зареждане с медикаменти и медицински консумативи на спешните шкафове в социалните заведения и здравните кабинети на детски ясли, детски градини и училища на територията на общината.
Документация за участие може да се получи до 16 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във