Банкеръ Daily

Новини

Община Годеч изготвя проект за реконструкция на водопроводната мрежа

Община Годеч чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за изготвяне на идеен и работен инвестиционен проект за изграждане на канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на Годеч. В поръчката се ключва и: предварително (прединвестиционно) проучване - най-малко две алтернативни технологични решения на ПСОВ в окрупнен вид, за целите на технико-икономическия анализ за избор на вариант; Работен проект на избраната алтернатива; Документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект.
Документация за участие може да се получи до 19 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във