Банкеръ Daily

Новини

Община Генерал Тошево разработва туристически проект с еврофинансиране

Община Генерал Тошево чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка набира оферти за извършване на дейности по проект
Трансграничен регион Генерал Тошево – Негру Вода – непозната туристическа дестинация № 2-3.1-9, MIS ETC 628 дог.№ 52142/04.08.2010 г. по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.
Става въпрос за извършване на строително-монтажни работи на обекти по пет обособени позиции. Първата включва преустройство на съществуваща сграда в Туристически информационен център Генерал Тошево. По втората трябва да се извърши набелязване и маркиране на туристически маршрути. В третата от изпълнителя се очаква на направи рехабилитация на местен път DOB 3038 (ІІІ 2903) село Красен – село Росен, с дължина 2.3 км, а по четвъртата - изграждане на дървени сглобяеми бунгала за сезонно обитаване в село Красен.
Петата обособена позиция включва дейности по благоустрояване на подход за - музей Йордан Йовков , читалище и Филипова кръчма в село Красен.
Тези дейности по проекта се съфинансират със средства от Структурните фондове на Евросъюза и на българското правителство. Строително-монтажните работи – предмет на обществената поръчка, се изпълняват на територията на Община Генерал Тошево. Те са свързани с ремонт на съществуваща сграда, рехабилитация на път Красен – Росен, извършване на благоустройствени мероприятия по прилежащите терени, доставка и монтаж на дървени сглобяеми бунгала, набелязване и маркиране на туристически маршрути, поставяне на информационни знаци и карти за туристическите маршрути, на обекти със значение за развитието на транс-граничния регион България – Румъния. За извършването на строително-монтажните работи Община Генерал Тошево разполага с необходимата техническа документация, включително инвестиционни проекти във фаза Работен проект.
Документация за участие може да се получи до 11 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във