Банкеръ Daily

Новини

Община Добрич ще изгради Общностен център за деца и семейства

Община град Добрич е класирана и е поканена да подаде пълна проектна документация по Проект Социално включване на Министерството на труда и социалната политика, финансиран със заем от Световната банка. Информацията е от пресцентъра на общината.
Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата чрез инвестиции в ранно детско развитие. Чрез подобряване готовността на децата за включване в образователната система и подкрепа за развитие на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. С оглед постигане на целите на проекта за рискови групи в Добрич, Общинският съвет е взел решение за разкриване на Общностен център за деца и семейства. В него ще бъдат осигурени 10 социални услуги, в които ще се предоставят интегрирани услуги (социални, здравни, образователни) за деца в риск от 3-7 години и техните семейства от град Добрич.
Проектът е на обща стойност 1 199 806 лева, която е одобрена в предварителния етап на кандидатстване. От тях близо 600 хил. са предвидени за инвестиции, преустройство, пристройка, надстройка, оборудване и обзавеждане на сграда, която е общинска собственост. Сградата, в която ще се ситуира общностния център се намира по ул. Теменуга №5. Останалите средства от общата сума ще бъдат използвани за финансиране на дейността по предоставяне на десетте социални услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във