Банкеръ Daily

Новини

Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 011.3 хиляди

През първо тримесечие на 2010 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 011.3 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 46.1%. В сравнение със същия период на 2009 г. броят им намалява с 7.7%, а относителният дял - с 3.4 пункта. Това съобщиха от Националния статистически институт. От заетите лица на 15 и повече навършени години 1 591.8 хил. (52.9%) са мъже, а 1 419.5 хил. (47.1%) са жени.
От всички заети лица в тази възрастова група 3.4% са работодатели, 7.9% - самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка, 87.7% - наети лица, и 1.0% - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 899.5 хил. (71.9%) са в частния сектор, а 741.7 хил. (28.1%) - в обществения. Делът на жените от наетите в частния сектор е 44.2%, а от наетите в обществения сектор - 59.6%.
През първо тримесечие на 2010 г. повече от половината (59.8%) от заетите лица - 1 799.9 хил., работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 1 022.6 хил., или 34.0%, а в селското и горското стопанство - 188.8 хил., или 6.3%. В сравнение с първо тримесечие на 2009 г. най-голям спад в броя на заетите се наблюдава в индустрията - с 13.7 на сто

Facebook logo
Бъдете с нас и във