Банкеръ Daily

Новини

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

На проведено общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) на 17.06.2006 г., е взето решение дивидент за 2005 г. да не се разпределя, а печалбата на дружеството, в размер на 7.15 млн. лв., да бъде отнесена като Неразпределена печалба. На събранието бе прието и решение за обратно изкупуване на до 3% от акциите на компанията, което трябва да се извърши в рамките на една година. Според данните от междинния неконсолидиран отчет на дружеството финансовият резултат за първото тримесечие на 2006 г. е отрицателен, в размер на 372 хил. лв., в сравнение с 238 хил. лв. за съответния период на предишната година. В момента КРЗ - Инвест АД притежава 43.36% от капитала на дружеството, а други 17.14% са собственост на Холдинг Варна А АД.

Общото събрание на акционерите на Котлостроене АД-София (KOTL), проведено на 16.06.2006 г., е приело доклада за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. Решено е да не се разпределя дивидент за 2005 год.

Facebook logo
Бъдете с нас и във