Банкеръ Daily

Новини

Оборотът в търговския сектор през март намалява с 14.1% спрямо същия месец на предходната година

По предварителни данни оборотът в търговския сектор през март намалява с 14.1% спрямо същия месец на предходната година. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Същевременно обаче във всички основни дейности се наблюдава тенденция на забавяне на спада.
В търговията на дребно е отчетено намаление от 11.6%, което се дължи на отрицателните темпове във всички съставни групи дейности. Спадът е незначителен в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - 0.5% и в търговията с текстил, облекло и обувки - 4.4%. Съществено влияние върху стойността на индекса оказва намалението в търговията с компютърна и комуникационна техника - 22.7%, в търговията с автомобилни горива и смазочни материали - 15.0% и в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита - 14.6%, които общо създават около половината от обема на оборота.
В търговията на едро общото намаление от 12.6% е резултат от регистрирания спад във всички съставни групи. Близо до равнището на март 2009 г. се задържат търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията с нехранителни потребителски стоки, при които отрицателните темпове са съответно 1.7 и 4.9%. Най-голямо остава намалението в търговията с машини, оборудване и части за тях - 39.9%, но стойността на индекса се определя до голяма степен от спада в търговията с неселскостопански междинни продукти - 16.9%, тъй като дейността формира около 40% от обема на оборота.
В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението все още е значително - 35.6%, но се наблюдава известно оживление на автомобилния пазар.
През март 2010 г. оборотът нараства с 9.8% в сравнение с предходния месец. Положителна тенденция се наблюдава и в трите основни търговски дейности, но се проявява по-силно в търговията на едро, където увеличението достига 12.0%. В търговията на дребно и в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт темповете са близки, съответно 5.6 и 5.3%.
За периода януари - март 2010 г. оборотът намалява с 16.8% спрямо същия период на предходната година. Спад е отчетен и в трите основни търговски дейности, като индексите в търговията на дребно и търговията на едро са близки, съответно 12.1% и 16.3%. Те до голяма степен определят общото намаление, тъй като заедно формират около 90% от търговския оборот. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт спадът все още е голям и достига 36.2%.
Окончателните данни за февруари 2010 г. са публикувани в интернет сайта на НСИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във