Банкеръ Daily

Новини

ОБНОВЯВАТ 33 УЧИЛИЩА И 40 ЯСЛИ ПО ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

33 училища, 40 детски ясли и градини и 12 сгради в сферата на културата ще бъдат обновени и ремонтирани, в рамките на подписаните днес 15 договори за финансиране на общински проекти по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на строителното министерство. Договорите са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
В присъствието на заместник–министър председателя на България Меглена Плугчиева и министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, зам.-министър Искра Михайлова, в качеството си на ръководител на Управляващия орган на програмата, подписа първия договор по схемата с община Горна Оряховица.
Одобрените за финансиране проекти са на обща стойност 62 560 605,44 лв. , от тях по Компонент 1 - 53 684 943,59 лв., а по Компонент 3 - 8 875 661,85 лв.
Реализирането на проектите ще подобри условията за 15 386 ученици/деца, а като цяло облагодетелстваното население от подобрената културна и образователна инфраструктура ще бъде около 206 000 души.
В предвидените за ремонт сгради ще бъде осигурен и достъп за хора с увреждания. Предвижда се внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Продължителността на дейностите, предвидени в проектните предложение, не може да надвишава 24 месеца.
Схемата беше отворена на 14 ноември 2007 г. и цели да осигури подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, която да допринесе за развитието на устойчиви градски ареали на територията на 86 общини, чрез реализирането на 3-те компонента по нея - Компонент 1 – Образователна инфраструктура, Компонент 2 – Социална инфраструктура и Компонент 3 – Културна инфраструктура.
Индикативният бюджет на схемата и по трите компонента е 245 млн. лв., от които 208 млнл лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
Схемата ще бъде отворена до изчерпване на предвидения финансов ресурс, като по Компонент 1 от схемата “Образователна инфраструктура” вече беше посочен индикативен краен срок 30.06.2008 г.
153 са получените проектни предложения до момента по Схемата “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Facebook logo
Бъдете с нас и във