Банкеръ Daily

Новини

Облигационерите на ПроКредит Банк проведоха първото общо събрание

В централния офис на ПроКредит Банк в гр. София се състоя първото общо събрание на облигационерите, притежаващи безналични облигации от първата емисия на банката. На събранието присъстваха представители на ПОК Доверие и TBI Invest (част от TBI холдинг), ПОД Алианц България, ЗАД Алианц България - Живот, ЗПАД Алианц България, ПОК Лукойл Гарант България, ЖЗК Български Имоти АД, ЗК Български имоти АД, както и представители на Биохим АД и изпълнителните директори на ПроКредит Банк.
На 15 април тази година ПроКредит Банк издаде първата си емисия ипотечни облигации с номинална стойност 10 млн. лева. Емисията ще излезе на пазара на два транша. На 15 април бяха предложени първите 5 млн. лв. от тригодишните ипотечни облигации, които бяха изцяло записани и платени, а до края на 2003 г. ще бъде пусната и втората част на емисията на стойност 5 млн. лева.
Привлеченото финансиране ПроКредит Банк ще използва за развитие на кредитната си дейност. Водещ мениджър на емисията е банка Биохим АД, а ко-мениджър - Ти Би Ай Инвест (TBI Invest). Лихвата е в размер на 7.125% и се плаща веднъж годишно. Датите на лихвените плащания по книжата са 15 април 2004 г., 15 април 2005 г. и 15 април 2006 година. Погасяването на главницата ще се извърши еднократно при падежа на емисията на 15 април 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във