Банкеръ Daily

Новини

Облигационерите на Ален мак обсъждат мерки за възстановяване на плащанията

Днес (14 май) ТБ ОББ АД, в качеството й на довереник на облигационерите по издадена от Ален мак АД - Пловдив емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007090 и във връзка с решение на общото събрание на облигационерите от 10 май, свиква общо събрание на облигационерите.
То ще обсъжда по-нататъшните действия във връзка с възникналата предсрочна изискуемост на емисия облигации, емитирана от Ален мак АД - Пловдив.
Право да участват в общото събрание на облигационерите имат лицата, придобили облигации до три дни преди датата на събранието.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 28 май на същото място и при същия дневен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във