Банкеръ Daily

Новини

Облигациите на Трансинвестмънт слизат от БФБ

До 29 ноември (четвъртък) могат да се сключват сделки на БФБ-София с облигации от емисията, издадена от Трансинвестмънт АДСИЦ - София (6TRD), с право на лихвено плащане и плащане на главница, съобщиха от борсовия оператор.


Тя е с ISIN код: BG2100019095, а основанието за прекратяване на търговията е падежът на емисията на 9 декември.


Четвъртата емисията облигации на дружеството за секюритизация на вземания, е в размер на 4 млн. евро, разпределени в 4 хил. броя с номинал 1000 евро. Годишният лихвен процент на книжата е фиксиран на 9.50% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във