Банкеръ Daily

Новини

Облигациите на Инвестбанк все още са с право на лихва

БФБ-София прекратява регистрацията на емисията облигации, с ISIN код: BG2100009088, издадена от ТБ Инвестбанк АД - София, съобщиха от борсовия оператор.


Причината за това е настъпващия падеж на облигационния заем на 13 юни.


Дълговите книжа се търгуват с борсов код: 9GQC. Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 6 юни.


Емисия е в размер на 11 милиона евро, разпределени в 11 хиляди броя обикновени, ипотечни, безналични, поименни, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Тя е с фиксирана лихва в размер на 8% на годишна база.


Акционерният капитал е разпределен между Адил Саид Ахмед ал Шанфари с дял от 31.74%, Петя Славова с 14.55% и Феста холдинг АД с 49.49% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във