Банкеръ Daily

Новини

Облигациите на Хлебни изделия-Подуяне са с лихва

БФБ-София прекратява регистрацията на емисията облигации, с ISIN код: BG2100011084, издадена от Хлебни изделия-Подуяне АД - София, съобщиха от борсовия оператор. Причината за това е настъпващия падеж на емисията на 9 юни.


Книжата се търгуват с борсов код: Y40A, а последната дата за сключване на сделки с тях на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 3 юни.


Първата емисия на дружеството е в размер 6 милиона евро, разпределени в 6000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми свободно прехвърляеми облигации с номинална стойност 1000 евро всяка.


Дружеството, което се занимава с производство, транспорт и търговия с хляб, хлябни и сладкарски изделия, е част от групата Нилана ООД. Компанията майка контролира 99.83% от акциите му с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във