Банкеръ Weekly

Новини

Облигациите на ХипоКредит са с право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ХипоКредит АД - София (9RTE), с ISIN код - BG2100018089, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 25 март (понеделник).


Самото плащане ще бъде на 30 март, а лихвеният процент е равен на шестмесечния EURIBOR плюс надбавка от 3.125% годишно.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 март.


Емисията е в размер на 10 милиона евро, разпределени в 10 хиляди обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно - прехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във