Банкеръ Daily

Новини

Облигациите на Болкан Бевъриджис Кампъни са с право на лихва

Сделки с облигации от емисията, издадена от Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД - София (наследник на Флорина-България АД) (9MBA), с ISIN код - BG2100023071, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, могат да се сключват до 7 юни.


То е насрочено за 14 юни, като лихвеният процент е фиксиран на 7.25% годишно.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 11 юни.


Първата емисия на фирмата е в размер осем милиона евро, разпределени в 8000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми и лихвоносни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка една.


Фирмата е специализирана в преработка на селскостопански продукти, плодове и зеленчуци, както и производство и/или търговия на всякакъв вид плодови пюрета и концентрати, сокове, води, газирани и безалкохолни напитки и храни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във