Банкеръ Weekly

Новини

Облигациите на Артекс Инженеринг са с право на лихва

Сделки на борсата, в резултат на които инвеститорът има право на лихвено плащане и на плащане на част от главницата по емисията облигации, издадена от Артекс Инженеринг АД - София (A84A), с ISIN код BG2100016083, могат да се сключват до 26 юни.


Поредното плащане ще бъде на 3 юли. Общият му размер е 250 000.02 евро, а за една облигация - 41.66667 евро, уточниха от строителната фирма.


Право да получат част от главницата имат всички притежатели на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 28 юни.


След 3 юли лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху 5 749 999.98 евро. Сделки на борсата, сключени след 26 юни, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 958.33333 евро.


Първата емисия на компанията е в размер на 6 милиона евро, разпределени в 6000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, неконвертируеми, обезпечени с първа по ред договорна ипотека и първи по ред особен залог облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една. Лихвеният процент е плаващ равен на тримесечния Еuriог + 3% (три на сто) годишно.


Артекс Инженеринг АД е специализирано в проектиране, инженеринг, строителство, както и сделки с недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във