Банкеръ Daily

Новини

ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА ВЪВ ВАРНА СТАВА ДЪРЖАВНА

Правителството преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала Многопрофилната транспортна болница във Варна. Това стана чрез отделянето й от Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” – София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, съобщиха от правителствената информационна служба. Предметът на дейност на новообразуваното ЕООД е осъществяване на болнична помощ, а капиталът му е 3 893 856 лв., изцяло държавна собственост. Министърът на транспорта ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на дружеството. Негово правомощие е да определи управителя на дружеството.
Правителственото решение съдържа разпоредба относно обявяването на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост. Те са записани в дълготрайните активи на болницата и представляват апортната вноска на държавата в капитала на дружеството.
Преобразуването на болницата в ЕООД ще доведе до намаляване на бюджетните средства, необходими за издръжката на лечебното заведение, и до предоставяне на гражданите на качествена и достъпна болнична помощ. Ще се запази медицинското обслужване за работещите в транспорта, предвид специфичните изисквания към тях.
С друго решение кабинетът промени статута на два имота в София, предоставени за управление на НК „Железопътна инфраструктура”, от публична в частна държавна собственост. Първият е с площ 5760 кв. м, а вторият – 3383 кв. м, и се намират в район Сердика, Предгаров площад. Те включват едноетажни масивни сгради, работилници и складове. В тях не се осъществяват дейности по управление движението на влаковете и други технологични операции, свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура и безопасността на движението. Преобразуването на имотите позволява те да се превърнат в привлекателна градска зона, създаваща удобства за ползващите жп транспорт потребители – пътници, товародатели, спедитори и превозвачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във