Банкеръ Daily

Новини

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ВНЕСЕ ПРОКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ЗА 2 МЛН. ЕВРО

Проект за „Развитие на културния туризъм по трансбалканския културен път Гърция – България – Румъния” на стойност 1 млн. и 900 хил. лв. внесе Областна администрация Пловдив. Той е по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и бе планиран през 2007 на Регионален форум в Пловдив. Партньорите по настоящия проект от България, Гърция и Румъния се обединяват около идеята за опазване, промоциране и използване на Трансбалканския културен път, свързвал трите страни през вековете. Той акумулира уникални културни и природни ценности, които представляват мощен ресурс за развитие на регионите чрез културен туризъм.
На лице е парадоксално изоставане на зони с голям потенциал и настоящият проект представлява първата практическа реализация за постигане на регионално развитие чрез използване на културното наследство. Той е насочен към широк спектър от целеви групи: местни и регионални власти, експерти, студенти и млади специалисти, потребители на туристически услуги, предприемачи в туристическия бизнес и медии.
В рамките на проекта ще се изработи и регионална комуникационна стратегия за съвместно промоциране на възможностите за културен туризъм и ще бъде създадена мрежа за регионално управление.
Партньори на Областна администрация Пловдив в реализирането на проекта са Асоциацията за културен туризъм NGO, която е с голям опит, Префектура Еврос в Гърция и Атинския университет, Областна администрация на област Брашов в Румъния и др.
За реализирането му Европейският фонд за регионално развитие ще отпусне 1млн.615хил. ? . Той ще стартира в началото на 2009-та година, а срокът за изпълнението му е 3 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във