Банкеръ Daily

Новини

ОБЯВИХА НОВА ЗАЩИТЕНА ЗОНА В ХАСКОВСКО

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров бе обявена нова защитена зона в Хасковска област, а другу бе разширени.
Местността „Нощувка на малък корморан”, край димитровградското село Радиево с площ над хиляда и 200 декара вече е с екологичен статут, а територията на защитена местност „Дефилето” бе разширена по поречието на река Харманлийска, като от 370 дка тя вече е 12732 дка.
В двете защитени местности се забраняват всякакво строителство, голи сечи и залесяване с неместни видове, добив на инертни материали, корекции на речното корито, както и промяна на хидрологичния режим и изграждане на хидроенергийни системи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във