Банкеръ Daily

Новини

ОБЯВИХА КОНКУРС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО

Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие” обявява конкурс за одобряване на складове за съхранение на пшеница, царевица, ечемик, сорго и неолющен ориз. Документи се приемат в Централно управление на ДФЗ от днес до 17:30 часа на 19.10.2007 г.
Складовете, които кандидатстват за одобрение, трябва да отговарят на определени условия. На първо място е необходимо да притежават валидна лицензия за публичен склад, издадена от министъра на земеделието и продоволствието или удостоверение за регистрация на зърнохранилище, издадено от Националната служба по зърното и фуражите /НСЗФ/. Те трябва да са разположени в или в близост до интервенционните центрове, да притежават капацитет най-малко от 6 000 тона, да разполагат с необходимото техническо оборудване за приемане, съхранение, манипулиране и изкарване на продуктите, както и да имат налична транспортна инфраструктура. След изкупуване на полски култури от Разплащателната агенция, в условията на интервенция, количествата ще бъдат насочени за съхранение в одобрените складове. Те ще получават възнаграждение за запълнените капацитети, при фиксирани цени

Facebook logo
Бъдете с нас и във