Банкеръ Daily

Новини

ОБЯВЯВАТ ЛОГОТО И СЛОГАНА НА ОП ТРАНСПОРТ

Кои са предпочетените предложения за лого и слоган на ОП „Транспорт”2007-2013 г. ще стане известно днес в 11.00 часа в Министерството на транспорта.
Логото и слоганът, които са класирани на първо място, ще се превърнат в неотменни елементи на Оперативна програма „Транспорт. Победителите ще бъдат наградени лично от министъра на транспорта Петър Мутафчиев, който е патрон на конкурса. Конкурсът за лого и слоган на Оперативна програма „Транспорт ще спомогне за нейната по-ясна идентификация в общественото съзнание, чрез присъствието на въздействащи и запомнящи се лого и слоган върху всички информационни и рекламни материали, които ще се произвеждат в периода на изпълнение на програмата. Инициативата се финансира от приоритетна ос „Техническа помощ на ОП „Транспорт 2007-2013 г. със средства от Европейския фонд за регионално развитие

Facebook logo
Бъдете с нас и във