Банкеръ Daily

Новини

Обезщетяват лозарите на 100% от загубите им за последните 3 години

Размерът на обезщетението на лозарите ще обхваща 100% от загубите за период от три години и ще се изплаща на производители, подали заявление за подпомагане след 1 октомври 2010 г. и сключили договор с Държавен фонд „Земеделие”. Това става ясно от заповедта на земеделския министър Мирослав Найденов за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008-2014година. Изплащането на обезщетението се извършва след изкореняването. Производителите могат да подават заявление за изплащане на обезщетение на Фонд Земеделие до 1 юли на съответната винарска година. Към заявлението трябва да се приложат удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното, в което е определен средният добив на производителя от последните три винарски години и акт за презасаждане, издаден от ИАЛВ. След подаване на заявление и извършване на документална проверка и проверка на място, в срок до 15 работни дни с Уведомително писмо до заявителя ще бъде посочен размерът на одобрената за изплащане сума или отказ за плащане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във