Банкеръ Daily

Новини

ОББ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ Е С МИНИМАЛНИ ОБРАТНИ ИЗКУПУВАНИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ОББ Взаимни Фондове отбелязват минимално понижение на активите си през януари тази година въпреки сериозния спад на българския фондов пазар, съобщиха от компанията. Броят на дяловете на високорисковия фонд ОББ Премиум Акции и акциите в обръщение на ОББ Балансиран Фонд бележат много лек спад на фона на пазарната ситуация, а нискорисковият договорен фонд ОББ Платинум Облигации увеличи дяловете си с 14.36 % през първия месец на годината.
Броят на дяловете в обръщение на ОББ Премиум Акции се е понижил с едва 3.25 на сто. За сравнение най-високият спад в броя на дяловете на идентичен високорисков фонд на българския пазар за месеца надхвърля 30 процента.
При ОББ Балансиран Фонд понижението е още по-малко - 1.39%, а най-големият спад в брой на дялове на фонд със сходен профил у нас е с над 10 на сто за януари тази година.
Общият размер на активите на трите фонда, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт, към 31 януари 2008 г. е над 47 млн. лв., което е ръст от над три пъти в сравнение с година по-рано.
Инвеститорите в ОББ Платинум Облигации са спечелили 7.18 % за периода януари 2007 - януари 2008 година. Вложителите в акции на ОББ Балансиран Фонд са получили доходност от 18.55 % за последните 12 месеца, докато доходността на ОББ Премиум Акции от края на януари 2007 до края на януари т.г. е 28.94 на сто.
Спадовете са част от цикъла на развитие на всеки фондов пазар. Затова винаги предлагаме на нашите вложители да се ориентират към дългосрочни инвестиции. Въпреки моментната криза на борсата ние успяхме да запазим стабилността на нашите фондове и една от причините за това е много добрата диверсификация на инвестициония риск от страна на нашия екип, коментира Катина Пейчева, изпълнителен директор на ОББ Асет Мениджмънт.
Фондовете ОББ Премиум Акции и ОББ Платинум Облигации навършиха 2 г. от създаването си на 30 януари. Ден по-късно беше третият рожден ден на ОББ Балансиран Фонд.
ОББ Асет Мениджмънт е създадено през април 2004 година. Занимава се с управление на колективни инвестиционни схеми, управление на инвестиции и администриране на дялове и акции. Управлява три взаимни фонда - ОББ Премиум Акции - за високорискови инвестиции, ОББ Балансиран Фонд- за среднорискови вложения и ОББ Платинум Облигации - за инвестиции с нисък риск. ОББ Асет Мениджмънт е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 година. Към момента NBG управлява в Гърция и Люксембург 35 взаимни фонда с активи в размер на над 8 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във