Банкеръ Daily

Новини

ОББ предлага Земеделски заем срещу евро субсидия до края на октомври

До края на октомври Обединена Българска Банка ще продължи да предлага на земеделските стопани оборотно финансиране в рамките на Кампания 2010 „Земеделски заем срещу европейска субсидия”. От този кредитен продукт могат да се възползват всички клиенти на Банката, получаващи субсидии по линия на директните плащания на площ, в размер над 5 000 лева.
За четвърта поредна година стотици земеделски стопани получават бърз достъп до финансов ресурс, при облекчен режим на кандидатстване и одобрение, единствено срещу залог на бъдещи вземания. За новите клиенти на Банката, които кандидатстват за финансиране със „Земеделски заем срещу европейска субсидия”, откриването на разплащателна сметка за получаване на субсидиите, е освободено от такса.
Срокът на заемите е до постъпването на средствата от субсидиите по разплащателна сметка в ОББ, най-късно до 30 юни 2011 година. С всяко получаване на субсидии се погасява съответната част от задълженията към Банката, до пълното издължаване на заема, без такса предсрочно погасяване.
Пълните условия по продукта са достъпни на интернет страницата на Обединена Българска Банка www.ubb.bg, както и във всички клонове на банката в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във