Банкеръ Daily

Новини

ОББ Е ЦЕДИРАЛА ВЗЕМАНЕ СРЕЩУ КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК

Обединена Българска Банка АД е цедирала своето вземане срещу Кюстендилски индустриален парк АД на Роуд дизайн ЕООД, възлизащо на 3 947 026.87 долара, от които главница в размер на 1 229 812.91 щ. д., лихви - 2 717 213.96 щ. д., и разноски в размер на 26 345.24 лв. Поради цедиране на вземането, новият кредитор встъпва като страна по висящото съдебно дело с предмет цедираното вземане и с ищец Кюстендилски индустриален парк АД-Кюстендил, съобщиха от БФБ-София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във