Банкеръ Daily

Новини

НЗОК ще извърши през 2010 г. здравносигурителни плащания за над 1,51 млрд. лева

НЗОК ще извърши през 2010 г. здравносигурителни плащания за над 1,51 млрд. лева.
Здравносигурителни плащания в размер на 1 511,9 млн. лв. предвижда одобреният от правителството проект на закон за бюджет на НЗОК за 2010 г. Те са част от предвидените разходи и трансфери в размер на 1 689 432 хил. лв. За първична извънболнична медицинска помощ са разпределени 157 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ – 154 млн. лв., за дентална помощ – 91 млн. лв., вкл. 9,1 млн. лв. за зъботехническа помощ, за медико-диагностични дейности – 61 млн. лв., за лекарства и медицински изделия за домашно лечение – 320 млн. лв., за болнична помощ – 708,9 млн. лв., вкл. 4,5 млн. лв. за акушерска помощ на здравно неосигурените и др.
За текуща издръжка на централното управление на НЗОК и РЗОК се предвиждат разходи в размер на 20,6 млн. лв., а предоставените трансфери на НАП – 3 090 хил. лева.
бщият размер на предвидените в бюджета на НЗОК приходи и трансфери е 2 519 211 хил. лв. Приходите са в размер на 2 514 711 хил. лв., от които 1 560 034 хил. лв. са от здравноосигурителни вноски, 941 126 хил. лв. – от трансфери за здравно осигуряване и 13 551 хил. лв. са неданъчни приходи.
Резервът за непредвидени и неотложни разходи е в размер на 125 млн. лв. Разходите за здравноосигурителни плащания могат да бъдат увеличавани със средствата от резерва на НЗОК, като приоритетно ще бъдат използвани за болнична помощ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във