Банкеръ Daily

Новини

НЗОК максимално бързо отпуска лекарства на пациенти с редки заболявания

В Националната здравноосигурителна каса е създадена добра организация за максимално бързото отпускане на лекарства на пациенти с редки заболявания, за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и за поддържащата хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания. Това съобщиха от НЗОК.
Всички постъпили документи се обработват веднага. Всяка седмица в НЗОК се провежда заседание на Комисията, отговаряща за тези мадикаменти,в която участват външни консултанти, специалисти по съответните заболявания.
За периода 1-10 март 81 пациенти са подали документи за отпускане на лекарства за хормонозаместваща терапия при злокачествени заболявания. На 11 март е проведено заседание на Комисията, която е одобрила протоколи на всичките 81 пациенти.
За периода 11-18 март в НЗОК са постъпили документи на нови 225 пациенти. Документите на всички вече са разгледани и предстои тяхното одобрение на заседание на Комисията, което ще се проведе на 22 март.
От общо постъпилите документи на 308 бъбречно трансплантирани пациенти към момента са одобрени 194, а на следващото заседание на 24 март ще бъдат одобрени и останалите 114 протокола.
До 22 февруари в НЗОК са пристигнали документите на 38 бъбречно трансплантирани пациенти. На заседание на комисията на 23 февруари са одобрени всички протоколи, а на следващо заседание, проведено на 10 март са одобрени още 47 протокола. Последното заседание на комисията бе проведено на 17 март. На него бяха разгледани и одобрени документите на нови 113 пациенти.
38 са постъпилите протоколи за отпускане на поддържащо лечение на пациенти с чернодробна трансплантация. 30 от тях са одобрени на 9 март. Постъпилите по-късно 8 протокола ще бъдат разгледани на заседание на комисията на 24 март.
За периода 1-10 март в НЗОК са подали документи 59 пациенти за отпускане на лекарства за хемофилия. На 10 март е проведено заседание на Комисията, която е одобрила всичките 59 протокола.
За периода 14-18 март в НЗОК са постъпили документите на нови 54 пациенти, като те са одобрени за лечение днес на заседание на Комисията.
От 1 март НЗОК подсигурява за болните от хемофилия лекарства само за домашно лечение. Медикаментите при състояния на спешност за тази диагноза се осигуряват от Министерството на здравеопазването.
Съгласно „Правилника за устройството и дейността на НЗОК”, Комисията разглежда заявления и извършва експертизи в срок до два месеца, считано от датата на подаване на документите в Районните здравни каси,ако на лицето не са отпускани до този момент лекарствени продукти по протокол, заплащани от НЗОК. Въпреки нормативно определения срок, комисията в НЗОК работи извънредно и разглежда подадените документи на пациентите в рамките на две седмици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във