Банкеръ Daily

Новини

НЗОК е изплатила 210 376 000 лева за болнична помощ

Изи Асет Мениджмънт АД регистрира силен ръст на всички свои ключови показатели за деветмесечието. Това показва неконсолидираният и неодитиран отчет на дружеството за периода януари-септември тази година.
След силно представяне и през третото тримесечие общо за първите девет месеца на годината броят на отпуснатите от компанията малки кредити в дома достига 78 118 хил. при 59 820 хил. за същия период на 2009 г. или 31% ръст на годишна база. Целият кредитен портфейл на Изи Асет Мениджмънт АД към края на септември възлиза на близо 27 млн. лв., което е с 8% повече в сравнение с година по-рано (виж графиката).
В същото време ръстовете по тези показатели са придружени и от съществено увеличение на приходите и печалбата на „Изи Асет Мениджмънт” АД. Постъпленията от основна дейност на дружеството нарастват с 22 на сто за година до над 22.6 млн. лева. Печалбата преди данъци пък се повишава със 128% до 7.3 млн. лв. Собственият капитал на компанията се увеличава с цели 81% за година до над 16.4 млн. лева.
„Изи Кредит“ окончателно си взе довиждане с кризата с ръст на печалбата преди данъци от 3.2 млн. лв. на 7.3 млн. лева, заяви изпълнителният директор на дружеството Станимир Василев. Фокусирането върху запазването на доброто качество на кредитния портфейл, навременното събиране на погасителните вноски по кредитите и оптимизирането на разходите ни донесоха силни финансови резултати, което от своя страна ще ни позволи да отпускаме лесни за взимане и за връщане кредити на все повече хора и на все повече пазари. Състоянието на икономиката и бюджетите на домакинствата продължава да се подобрява и ние очакваме още по-силни резултати през последното тримесечие на тази година, което традиционно е най-силното в нашия бизнес, каза още Василев.
Броят на отпуснатите от Изи Кредит“ заеми за цялата 2010 г. се очаква да достигне 108 хил. при 83 хил. за 2009 г., а печалбата вече се предвижда да бъде над 10 млн. лв. или 165% ръст спрямо миналата година. Приходите от основна дейност се прогнозира да надхвърлят 30 млн. лв. при около 25 млн. лв. за 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във