Банкеръ Daily

Новини

НУЛЕВ Е ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

Неконсолидираният финансов резултат на бившия приватизационен фонд Ютекс холдинг АД за деветте месеца на 2006 г. е нулев спрямо загуба от 45 хил. лв. към 30 септември миналата година, показват данните от междинния финансов отчет на компанията, представен в БФБ - София. Приходите за периода основно от продажби на услуги на стойност 157 хил. лева. На толкова възлизат и съвкупните разходи на холдинговото дружество.
Основният капитал на компанията към края на деветмесечието е 596 хил. лв., като 96% от него е притежание на група физически лица. Ютекс холдинг има дялове в седем дружества, от които пет са дъщерни - Винпром Троян АД (66%), Юта Русе АД (55%), Славянка АД (59%), Албена Сливен АД (67%) и Обединен капитал АД (100%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във