Банкеръ Daily

Новини

НСИ: Намаляват посещенията в културните институции - библиотеки, театри, музеи

Намаляват посещенията в културните институции, съобщиха от Националиня
статистически институт. В сравнение с 2008 г. посещенията в библиотеките са с 14 000 по-малко или с 0.5 процента, посещенията в музеите са с 258 000 по-малко или с 5.6 на сто, а театрите - с 68 000 или с 4.1 процента.
В края на 2009 г. 47-те най-големи библиотеки имат фонд от 35 040 000 броя (книги, периодични издания - вестници, списания, бюлетини и други библиотечни документи). Читателите са 233 000, което е със 7.9 процента по-малко в сравнение с 2008 година.
Народната библиотека Св. Св. Кирил и Методий през 2009 г. има 7 696 000 библиотечни документа. В сравнение с 2008 г. този фонд се увеличава с 57 000 броя.
През 2009 г. книгите в библиотеките са 18 395 000 или 52.5 процента от общия библиотечен фонд и в сравнение с 2008 г. делът им намалява с 0.1 процента (15 500 броя).
Към края на 2009 г. в страната работят 231 самостоятелни музея със 7 592 000 музейни материала. Общоисторическите музеи са 97, с 4 517 000 експоната, а специализираните - 134, с 3 075 000 експоната. Музеите на изкуствата (художествените галерии) са 39, със 156 000 експонати.
През 2009 г. продължава тенденцията на увеличение на броя на музейните материали (основен фонд, фонд за научно-спомагателни материали и обменен фонд). За периода 2000-2009 г. те се увеличават с 37 процента. За същия период общите приходи на музеите нарастват три пъти, а приходите от бюджета - 2.6 пъти. В сравнение с 2008 г. приходите от бюджета се увеличават с 0.9 на
сто.
През 2009 г. в сравнение с 2008 г. се установява незначително увеличение на персонала от 2398 на 2432 научни сътрудници и уредници.
В театрите в сраната през 2009 г. са организирани 11 038 представления, които са посетени от 1 611 000 зрители. В сравнение с 2008 г. представленията се увеличават с 1.5 процента.
През 2009 г. в 43-те драматични театъра са представени 5336 спектакъла, което е с 15.8 процента повече в сравнение с 2008 година.
Постановките в театрите от 1449 през 2008 г. се увеличават на 1648 за 2009 г. (13.7 на сто), а новите постановки - с 8.3 процента (23 броя).
Средният брой посетители на един театър през 2009 г. намалява в сравнение с 2008 г. от 22 000 на 20 000, а на едно представление - от 154 на 146 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във