Банкеръ Daily

Новини

НС ПРИЕ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Парламентът прие и окончателно промени в Закона за държавната финансова инспекция. Чрез него се въвеждат разпоредба за установяване на измами и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС. Финансови проверки ще се извършват и по сигнали за нарушения от централното звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, в МВР.
Българският произход ще може да се доказва и с удостоверение, издадено от Агенцията за българите в чужбина. Това решиха още депутатите, които приеха на първо четене промени в Закона за българите, живеещи извън територията на страната.
Депутатите приеха и промени в Закона за техническите изисквания към продуктите на второ четене. Те предвиждат изискванията за екопроектиране към конкретните енергопотребяващи продукти да се въвеждат чрез наредби, издавани от Министерски съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката. Компетентен орган по прилагането на наредбите ще бъде председателят на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във