Банкеръ Daily

Новини

Новите книжа на Сити Пропъртис излизат на борсата

От 4 октомври (четвъртък) започва търговията на БФБ-София с акциите от увеличението на капитала на Сити Пропъртис АДСИЦ, съобщиха от борсовия оператор. Книжата вече са вписани в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от комисията за финансов надзор. Акциите на фирмата, която работи на пазара на недвижимите имоти, са регистрирани на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел.


Размерът на емисията преди увеличението беше 650 хил. лв., а след увеличението му с 650 хил. лв. вече достигна 1.3 млн. лева, разпределени в 1.3 млн. броя с номинал на една акция от 1 лев.


Процедурата по увеличението на капитала на Сити пропъртис приключи на 13 август, като срещу всички права са записани акции. Дружеството ще инвестира набраните средства в недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във