Банкеръ Daily

Новини

Новите акции на Асенова крепост излизат на БФБ

От 12 декември (сряда) започва търговията на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard, с последваща емисия от 1 335 155 акции, с ISIN код: BG11ASASBT10, издадени от Асенова крепост АД - Асеновград (6AN), съобщиха от БФБ-София.


След записването и плащането на новите книжа капиталът на публичното дружество нарасна от 3 632 568 лв. на 7 638 033 лева., разпределен в 2 546 011 броя с номинална стойност на една обикновена поименна, безналична с право на глас акция от по три лева всяка.


Новите акции бяха издадени в резултат на процедурата по вливане на бившия приватизационен фонд Холдинг Асенова крепост АД в дружеството за производство на различен тип пластмасови изделия Асенова крепост АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във