Банкеръ Daily

Новини

НОВИЯТ РИСКОВ ФОНД НА ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ СТАРТИРА ОТ 1 ЮЛИ

Четвъртият ниско рисков фонд на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, ДФ ЕЛАНА Еврофонд, стартира публично предлагане на дялове от 1 юли. Той е в евро, като номиналната стойност на един дял ще бъде 100 евро. ДФ ЕЛАНА Еврофонд ще инвестира главно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, и до 20% в акции на търгуеми дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми при определени условия. Нетната стойност на активите и цени на дялове ще се определят всеки ден и ще се публикуват на www.elana.net, както и на интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества. Таксата за покупка на дялове от новия фонд е в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял и 0.3% - за обратно изкупуване. Банката депозитар на договорния фонд ЕЛАНА Еврофонд+ е „Юробанк И Еф Джи България” АД.
ДФ ЕЛАНА Еврофонд беше одобрен от Комисията за финансов надзор на 29 април 2009 г. Проспектът и правилата на фонда са публикувани на www.elana.net.

Facebook logo
Бъдете с нас и във